Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

De ICT~Office voorwaarden (voorheen FENIT) zijn modulair opgebouwd. Bij uw aanbieding/overeenkomst krijgt u de van toepassing zijnde modules meegezonden. Daarnaast kunt u de diverse modules vanaf deze pagina downloaden in PDF-formaat. Onderstaande modules zijn van toepassing op de diverse producten en diensten zoals Square Eyes deze levert.

 

 get adobe reader